WEAR YOUR STATEMENT

Foretrekker du klær av god kvalitet og ønsker å verne om mennesker og miljø? Flere og flere tenker som deg!

Klær og klesforbruket kan være et stort miljøproblem, da produksjonen ofte innebærer dårlige arbeidsvilkår og en prosess som øker miljøbelastningen.

I bomullsproduksjonen benyttes ofte umoderne og skadelige kjemikalier som påvirker både naturen og de menneskene som arbeider i bomullsfeltet. En annen stor del av plaggets miljøpåvirkning er alle prosessene i etterkant, som f. eks. spinning av bomullen og fremfor alt innfargingen. Produksjon av klær krever også mye ressurser i form av vann.

Alt for mye klær blir kastet på grunn av dårlig kvalitet. Tilsammen blir dette en stor belastning både for energi og miljøet. Men slik trenger det ikke å være! Konsumet er i utgangspunktet positivt da det er en forutsetning for handel. Handel er nødvendig for vår økonomi siden det skaper arbeidsplasser og velferd. Nesten all begrensning av ekstrem fattigdom har skjedd i land som er integrert med andre land av handel og etablering av multinasjonale bedrifter. Nesten alle land som har gått fra fattigdom til industrialisering i moderne tid har benyttet tekstilindustrien som springbrett. Men det må skje på en forsvarlig måte.

Ved å velge Cottover med alle sine tredjepartsertifiseringer er man langt på vei til å møte disse utfordringene. Sertifiseringene stiller tøffe miljø-, helse- og kvalitetskrav til produktene og produsentene. Alle produsenter med lisenser gir de ansatte rettferdige arbeidsvilkår og jobber kun med godkjente varer for å oppfylle kravene. Vi vil at produktene skal være bærekraftige, med god kvalitet for å holde og brukes lenge.

 

THE STATEMENT IS YOURS TO MAKE!


Varemerket Cottover har følgende sertifiseringer. Klikk på ikonene for å hente frem lisensene/sertifikatene. 

image7qn5oa.png  imageau9ah.png  imageknod8.png  image1myho.png