Åkerbergmosen

New Wave Norway AS skal bygge nytt bygg i Råde.

Hvorfor bygger vi nytt?

Gamle Jordal Amfi rives for å gi plass til en ny topp moderne ishall i den samme sentrale plasseringen. Den nye hallen skal være en ishall for både elite- og breddeidretten.

Hallen skal utformes som en moderne arrangementshall med arealer til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.

Gamle Jordal Amfi ble bygget til OL i Oslo i 1952, og holdt ikke lenger tilfredsstillende standard for dagens bruk. Med den nye ishallen vil byens store og små ishockeyspillere få en ny flott ishall med moderne fasiliteter.

Hva skjer når?

Hallen er planlagt ferdigstilt til sesongstart september 2019.

De viktigste milepælene i prosjektet

 • 22. juni 2016: Investeringsbeslutning Bystyret
 • 7. september 2016: Reguleringsplan besluttet Bystyret
 • 26. oktober 2016: Kontraktsinngåelse entreprenør
 • 7. januar 2017: Siste kamp på gamle Jordal Amfi
 • Januar 2017: Start rivning av gamle Jordal Amfi
 • September 2019: Planlagt ferdigstillelse av nye Jordal Amfi

Hvordan blir nye Jordal Amfi?

Nye Jordal Amfi skal gi meroppevelser til både utøvere og publikum og være en selvsagt og foretrukken arena for landskamper i fremtiden.

Hallen vil ha et bruksarealet på rundt 11 500 kvadratmeter og med plass til rundt 5 500 publikummere.

Nye Jordal Amfi skal videreføre og styrke det gamle amfiets rolle i norsk is-idrett. Det arkitektoniske uttrykket i gamle Jordal Amfi opprettholdes og vil være gjenkjennbart. 

I formgivningsprosessen har det vært tett dialog mellom byggherre, arkitekt og antikvariske myndigheter for å sikre at de gode kvalitetene ved den gamle arenaen videreføres til den nye.

Nye Jordal Amfi vil ha en høy transparens ut mot omkringliggende gater og parkomgivelser. Fasaden skal skape et samspill mellom hall og park og gjøre at hallen oppfattes som inviterende og åpen. 

Prosjektet vil også ivareta Jordal idrettspark som et viktig friområde i bydelen med fokus på idrett, aktivitet og rekreasjon. Den nye arenaen blir 19 meter smalere enn den gamle med sine tilbygg, noe som vil gi mer plass til grønne områder og aktivitetsflater ute i idrettsparken øst for hallen.

Fakta om nye Jordal Amfi

 • Bruttoareal: Ca. 13 000 kvm
 • Bruksareal: Ca. 11 550 kvm  
 • Tribuneplasser: Ca. 5 500 plasser
 • Antall tribunerader: 22
 • Antall plan: 4 stk. (de to øverste kan stenges av ved mindre arrangementer)
 • Isflaten får NHL størrelse 60 x 26 m 
 • Miljø: Moderne prosessanlegg som reduserer energiforbruket til en tredel av dagens forbruk. Grønt tak med solcellepanel. Passivhusstandard. Fossilfri anleggsplass.

Forbildeprosjekt på miljø

Oslos nye storstue for ishockey blir landets mest moderne og energieffektive ishall, et forbildeprosjekt som skal sette ny standard for hvordan gode, energieffektive ishaller skal bygges.

Trass i at den nye hallen vil være større enn den gamle hallen, vil nye Jordal Amfi klare seg med en tredel av energiforbruket til gamle Jordal Amfi. På taket vil det være solcellepanel som skal bidra til å forsyne den nye hallen på Jordal med strøm. Den største forskjellen i energiforbruk ligger i at overskuddsvarmen fra kuldeanlegget som produserer is lagres i energibrønner og benyttes til å dekke inn varmebehovet.

Fossilfri anleggsplass

Som andre byggeprosjekter Kultur- og idrettsbygg har ansvar for, skal også nye Jordal Amfi bygges fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.