Partnerskap

New Wave Group mener at bærekraftige løsninger krever engasjement fra mange forskjellige aktører; både selskaper, internasjonale samfunn og organisasjoner. Her gir vi en oversikt over tiltakene og nettverkene vi jobber med.

 
image6pmkf.png

AMFORI BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)

Amfori BSCI er et initiativ for selskaper som ønsker å jobbe aktivt for å forbedre arbeidsforholdene i den globale forsyningskjeden. De etiske retningslinjene stiller strenge krav til medlemmenes leverandører, for eksempel med hensyn til lønn, forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering.

http://www.amfori.org/content/amfori-bsci

 


 


ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH

Accord er en bindende avtale designet for å forbedre brann- og bygningssikkerheten for tekstilindustrien i Bangladesh. Avtalen omfatter inspeksjoner, brannsikkerhetsopplæring samt effektiv sanering og renovering.

www.bangladeshaccord.org

 


 

imagemcfj8.png

TEXTILE EXCHANGE

Textile Exchange er en internasjonal ideell organisasjon som jobber for en ansvarlig utvidelse av verdens tekstilindustri, med spesielt fokus på økologisk bomull.

www.textileexchange.org

 


 

images589.png

KEMIKALIEGRUPPEN

Kemikaliegruppen er organisert av Swerea IVF og er opprettet for å synliggjøre oppdatert informasjon om kjemi- og miljørelaterte spørsmål. Formålet med gruppen er å støtte og utvikle verktøy for lovkrav og andre aktiviteter innen kjemikalier.

www.kemikaliegruppen.se

 


 

image7l8qo.png

MISTRA FUTURE FASHION

Mistra Future Fashion er et av verdens største forskningsprogrammer om bærekraftig mote med visjonen om å skape et systemskifte til en bærekraftig tekstilindustri. New Wave Group deltar i forskning som industriell partner.

Programmet tar sikte på å levere innsikt og løsninger som skal brukes av den svenske moteindustrien og av andre interessenter for å betydelig kunne forbedre miljøytelsen og styrke den globale konkurranseevnen.

www.mistrafuturefashion.com

 


 

image8zxt.png
CLEAN SHIPPING INDEX

Clean Shipping Index er et initiativ som tar sikte på å påvirke rederier til å bruke renere fartøy. Organisasjonen har utviklet verktøyet Clean Shipping Index, som har som mål å hjelpe selskaper med å vurdere miljøpåvirkningen når de velger speditører eller rederier.

www.cleanshippingindex.com

 


 

Medlemskap gjennom Cutter & Buck


imageq92ua.png

FLA (FAIR LABOUR ASSOCIATION)

FLA er en internasjonal organisasjon som jobber med samfunnsansvar og forbedrede arbeidsforhold i produksjonsland rundt om i verden.

www.fairlabor.org

 


 

Medlemskap gjennom Cutter & Buck

 

image5h1qr.png

C-TPAT (CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM)

C-TPAT fremmer sikker transport og antiterrorisme. US CBP (Customs and Border Protection) utfører uavhengige inspeksjoner av våre leverandører som produserer produkter for det amerikanske markedetC-TPAT fremmer sikker transport og antiterrorisme. US CBP (Customs and Border Protection) utfører uavhengige inspeksjoner av våre leverandører som produserer produkter for det amerikanske markedet.

www.cbp.gov/ctpat

 


 

Lokale forpliktelser

  • Buyer's Forum, Bangladesh
  • CSR Forum, Shanghai, Kina
  • Brand Ethical Working Group (BEWG), Bangalore, India

 


 

Medlemskap via New Wave Norway AS 

 

Grønt Punkt Norge AS 

Grønt Punkt Norge er en organisasjon som sikrer det produsentansvaret norske bedrifter har for at emballasjen blir gjenvunnet. De er non-profit og det miljøvederlaget deres medlemmer betaler inn går i sin helhet til å sørge for at emballasjen blir gjenvunnet i henhold til de krav myndighetene setter. Dette ansvaret har de tatt på vegne av næringslivet i 25 år.

Grønt Punkt Norge er hovedlisensinnehaver av varemerket Grønt Punkt® i Norge. Dette merket viser at det er tatt produsentansvar hos godkjent returselskap.