Innkjøpsorganisasjon

New Wave Group ønsker alltid å være nær selve produksjonen av produktene våre. Derfor har vi egne innkjøpskontorer i Asia som håndterer den daglige kontakten med våre leverandører.

Vi har kontorer i fire forskjellige produksjonsland; Kina, Bangladesh, Vietnam og India. Totalt arbeider over 200 ansatte i New Wave Group her.

Kina er vårt største produksjonsland. Innkjøpskontoret er lokalisert i Shanghai, der New Wave Group har vært i drift siden 1992. I tillegg har vi tre satellittkontorer i Qingdao, Xiamen og Nanchang. Vår strategi er at kjøp gjøres direkte mellom oss og leverandøren uten agenter og mellommenn. Vi tror dette skaper de beste forholdene for tett samarbeid. Samt en langt bedre kontroll over innkjøpspriser, kvalitet og produksjonsflyt.

Våre innkjøpskontorer er svært viktige i vårt arbeid med sosialt og miljømessig ansvar i forsyningskjeden. Tilstedeværelse og lokal forankring gjør det lettere å besøke fabrikker og støtte leverandørene våre i sosiale og miljømessige utfordringer. New Waves styrke er at vi har vårt eget CSR-personale som jobber fulltid med akkurat disse oppgavene.