Miljø og etikk

Miljø og etikk har alltid vært viktige temaer for New Wave. Selskapet følger nøye opp hvordan leverandørene behandler sine medarbeidere, og spørsmål som berører miljøet.

 

CSR og bærekraft

New Wave Group har en visjon om bærekraftig vekst der forretningsløsninger ikke bare er økonomisk gunstige, men også bærekraftige fra et sosialt og miljømessig perspektiv.

Vi jobber for bærekraftig utvikling som:

  • Maksimerer vårt bidrag til globalt avtalte mål for bærekraftig utvikling
  • Skaper langsiktig verdi for selskapet
  • Tar hensyn til interessenters forventninger

Derfor jobber vi aktivt med å integrere bærekraftsproblematikken i konsernets kjernevirksomhet. Arbeidet inkluderer for eksempel forbedrede arbeidsforhold i produksjonsland, progressivt kjemisk arbeid, effektivisering av transport og logistikk og bruk av materialer som er organiske eller miljømerkede.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med CSR og bærekraft i vår bærekraftsrapport. Der har vi samlet all informasjon om viktige aktiviteter, samarbeid og mål for fremtiden. Innholdet i rapporten gjenspeiler problemene som er viktigst for New Wave Group og som har blitt prioritert høyt av våre interessenter.

 

MiljoEtikk.jpg

Annual report 2020: https://www.nwg.se/globalassets/reports/arsredovisningar/en/2020/nwg_annual_report_2020_lq_en_.pdf
Sustainability report 2020: https://www.nwg.se/globalassets/reports/arsredovisningar/en/2020/nwg__sustainability_2020_en_llq.pdf

 

Vår bærekraftsrapport for 2019 vant sølv i Svenska Design Priset 2020 

Den svenske designprisen er hele Sveriges konkurranse innen design og kommunikasjon som er åpen for alle som jobber med grafisk design, design, kommunikasjon og i lignende kreative områder.