Miljø og etikk

Miljø og etikk har alltid vært viktige temaer for New Wave. Selskapet følger nøye opp hvordan leverandørene behandler sine medarbeidere, og spørsmål som berører miljøet.

Krav til leverandørene
New Wave anser det som svært viktig overfor sine kunder og leverandører å vise at man respekterer ulike lands lovlige krav, samt internasjonale organisasjoners syn på grunnleggende rettigheter. For New Wave er det viktig å ta ansvar for vår virksomhet både i Europa og i den øvrige verden. Vi synliggjør vår etiske og moralske standpunkt i alle sammenhenger, hvilket vi også er overbevist om garanterer en langsiktig utvikling og gode forretninger.

Code of Conduct inngås på alle fabrikker som er innblandet i produksjonen av New Wave konsernets produkter. Samtidig som vi er bevisst de ulike arbeidsforhold som eksisterer rundt om i verden, viser denne avtalen de basiskrav alle fabrikker må oppfylle for å kunne gjøre forretninger med New Wave. "Code of Conduct" er en avtale New Waves leverandører binder seg til å følge, og som bl.a. pålegger leverandørene å følge lovkrav, samt gi New Wave full tilgang til fabrikker og data for kontroller. "Code of Conduct" inneholder punkter som gjelder ikke-diskriminering, forbud mot barnearbeid, lønnsforhold og arbeidstider, arbeidsforhold og frihet til å organisere seg faglig.

Miljø
Produksjon og transport har stor påvirkning på miljøet. Foruten Segers fabrikk i Sverige og Toppoints fabrikk i Nederland, har New Wave ingen egenproduksjon. New Wave etterstreber et nært samarbeid med sine leverandører hva gjelder miljøhensyn.
I overnevnte Code of Conduct finnes krav om at leverandørene skal følge de kjemikalierrestriksjoner som Sveriges Tekstil importørers kjemikalieguide gir ut. Leverandørene skal videre tilse at deres underleverandører anstrenger seg for å minske forbruket av uberørt råmateriale, utslipp av "ikke-naturlig" materiale, avfall, luftutslipp, energiforbruk og forbruk av ferskvann.

Foruten Sverige, har New Wave etablert innkjøpskontorer i Kina, Bangladesh og Vietnam. På innkjøpskontorene finnes ansatte som følger produksjonen og sørger for at leverandørene lever opp til New Wave kvalitets- og miljøkrav. New Wave sender også stikkprøver fra produksjonen til nøytrale testinstitutter, for eksempel IFP Reaserch og SGS, som tester produktene for å kontrollere om ulovlige midler inngår.

New Wave arbeider kontinuerlig med miljøforbedringer i den ordinære produksjonen. Konsernet har tidligere avviklet mesteparten av klorblekningen til fordel for bleking med hjelp av hydrogenperoksid. New Wave legger ned store ressurser på å forsikre seg om at kreftfremkallende AZO-fargestoffer ikke brukes. Leverandørene har også blitt bedt om å bruke mekanisk forkrymping isteden for kjemisk formstabilisering for å unngå rester av formaldehyd, som kan være allergifremkallende. New Wave fellestransporterer så mye som mulig mellom de ulike fabrikkene fra Østen, og undersøker for tiden muligheten for å transportere via jernbane isteden for lastebil i Bangladesh.
New Wave bruker fly marginalt og bare i nødstilfelle.

Arbeidsforhold
For New Wave er også miljø i aller høyeste grad arbeidsmiljø, og hvordan de ansatte behandles i våre leverandørers produksjonsanlegg. Innkjøperne og konsernets innkjøpskontorer kontrollerer aktivt arbeidsmiljøet på de fabrikker New Wave benytter.
New Waves leverandører har tegnet avtale hvor man garanterer at barn ikke arbeider i produksjonen i samsvar med FN's barnekonvensjon. I tillegg utføres det løpende kontroller for at bl.a. sikre at ingen produkter produseres av barn bl.a. gjennom uanmeldte besøk hvor en lege blir brukt for å fastslå alderen. I flere tilfeller har konsernet bidratt med ulike slags beskyttelsesutstyr til fabrikker i utviklingsland. Til tross for at New Wave har omfattende kontroller er det vanskelig å garantere at ingen barnearbeid forekommer og at arbeidsmiljøet alltid er godt.

Etikk
New Wave vil aktivt delta i å bygge et bedre samfunn for de som arbeider i de produksjonsanlegg hvor konsernets kolleksjoner blir tilvirket. Dette har bl.a. resultert i finansieringen av The New Wave School, en utdanningssatsning som omfatter over 250 barn i Jue Xi i sørlige Kina. Et annet eksempel er at New Wave Finland har et samarbeid med UNICEF, som innebærer at en viss del av overskuddet fra et antall produkter går til organisasjonen.


Definisjon New Wave: konsernet New Wave Group AB.