3D CREATOR

Velkommen til vår 3D creator! Her kan dere leke litt med design.

  • Egen fane på siden som viser produktene det kan velges blant.

  • Når dere går til kreatoren kommer det opp blanke skisser på artiklene, velg de aktuelle produktene for deg.

  • Når du så går til neste vil det komme opp pre-design dere kan velge fra.

  • Deretter er det bare å endre til ønsket farge fra paletten

  • Neste vil da være opplasting av logo. Kan velge flere. Disse drar du rundt på  plagget der du ønsker. Plagget kan roteres. Dra logo med om du skal til baksiden. Størrelse på logo kan justeres og den kan roteres rundt.

  • Gå til neste og finn forslag på farge fra det du valgte i forrige artikkel. Juster om ønskelig.

  • Neste nå vil være å plassere logene du lastet opp.

  • Sidene er på engelsk

Gå til 3D Creator her.